Geen

mogelijkheid

onbenut

Maak

kennis met

onze school

KickFit & Kanjertraining

De slogan van de school is: ‘Een school voor Kanjers’.

De slogan is gebaseerd op de sociaal-emotionele methodiek ‘Kanjertraining’ die wij op onze school hanteren. Deze aanpak gaat uit van een vijftal basisafspraken:


1. We vertrouwen elkaar

2. We helpen elkaar

3. Niemand speelt de baas

4. Niemand lacht uit

5. Niemand doet zielig

Kinderen verlangen een schoolgemeenschap waar ze zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden.
De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties. Het is een methodiek om in de klas te bouwen aan een positief klimaat, het helpt leerlingen vertrouwen te hebben in zichzelf en in elkaar en om respectvol om te gaan met anderen.

Wat leren kinderen bij de Kanjertraining?

 • Jezelf voorstellen en presenteren
 • Iets aardigs zeggen
 • Met gevoelens van jezelf en de ander kunnen omgaan
 • Een compliment geven en ontvangen
 • Ja en nee kunnen zeggen
 • Ja als je iets prettig vindt en nee als je iets vervelend vindt
 • Je mening durven geven zonder iemand te kwetsen
 • Een ander durven vertrouwen en zelf te vertrouwen zijn
 • Samenwerken
 • Vriendschappen onderhouden
 • Vragen stellen, belangstelling tonen
 • Proberen de ander te begrijpen
 • Kritiek durven geven en ontvangen
 • Zelfvertrouwen krijgen en zelfrespect krijgen
 • Leren stoppen met treiteren
 • Uit een slachtofferrol stappen

Kijk voor meer informatie over de Kanjertraining op www.kanjertraining.nl

 

 

 

 

 

 

Sociale media

Volg ons voor het allerlaatste nieuws ook op Facebook.