Schoolgids

In onze schoolgids vindt u de zakelijke gegevens betreffende de organisatie van de school. Tevens geeft deze schoolgids u een beeld van het onderwijs zoals dat gegeven wordt op De Spreng.

Uw kind bezoekt onze school gedurende acht jaar, vijf dagen per week, vele uren. Het is voor ons belangrijk dat uw kind met plezier naar school gaat. Daar willen wij als team samen met u, als ouders, zorg voor dragen. Een goede verstandhouding vinden wij heel belangrijk!

Onze deur staat altijd voor u open als u iets van het hart moet of u iets wilt bespreken.

Deze gids zou voor u niet volledig kunnen zijn. Wanneer u vragen heeft, zullen wij deze graag beantwoorden. Bij een oriënterend gesprek of een intake gesprek kunnen we ingaan op specifieke vragen die u heeft ten aanzien van uw kind of het onderwijs op onze school.

U bent als ouder van harte welkom in onze school; om incidenteel te helpen, mee te denken over activiteiten of structureel zitting te nemen in een commissie zoals OR of MR. Wij vinden een open en hartelijke sfeer in de school heel belangrijk en daar kunt u een belangrijk aandeel in hebben.

Als u HIER klikt dan kunt u de Schoolgids 2018 - 2019 volledig inzien.

Strategisch Beleidsplan Stichting Proo

Het Strategisch Beleidsplan 2018-2022 van Stichting Proo is geen statisch verhaal; we zijn immers voortdurend onderweg en de wereld ontwikkelt zich constant. Daarnaast hebben we simpelweg nog niet alle antwoorden op de vragen en uitdagingen die we tegen gaan komen. Daarom is dit plan een levend document dat ons uitdaagt om het kritische gesprek over goed onderwijs samen te blijven voeren en om van elkaar te blijven leren. Dat doen we graag met elkaar en met onze partners in opvoeding en onderwijs.

Klik HIER en u kunt het Strategisch Beleidsplan 2018 - 2022 volledig inzien.

Veiligheidsplan en pedagogisch veiligheidsplan

Elke school heeft de wettelijke plicht om een  veilige omgeving voor het kind te zijn. Wij hebben hiervoor een veiligheidsplan opgesteld op basis van de huidige situatie. Tevens is aan dit veiligheidsplan, waaronder ook een hoofdtsuk over ontruiming, een pedagogisch veiligheidsplan gekoppeld.

 

Schoolondersteuningsprofiel

Klik HIER voor het ondersteuningsprofiel 2018-2019 van onze school.

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het allerlaatste nieuws ook op Facebook.