Leerlingenraad

Succes voor onze leerlingeraad !
Naar aanleiding van de Avondvierdaagse van vorig jaar, hebben de kinderen van de leerlingenraad deze geëvalueerd, samen met Jannie van de OR.
De verrassende kijk van de kinderen op deze activiteit is op papier gezet en Jannie heeft dit gedeeld met de organisatie van de avondvierdaagse. De organisatie heeft dit jaar ook daadwerkelijk iets gedaan met datgene wat onze kinderen teruggaven! Ze hebben de route van het defilé aangepast en is nu dus veiliger gemaakt.
Het was heel ‘gaaf’ om te lezen dat het meedenken van onze kinderen daadwerkelijk is gewaardeerd. Een compliment aan de kinderen van onze leerlingenraad! Ze doen dus niet alleen goed werk voor onze eigen school, maar zelfs op gemeentelijk niveau zetten ze zich in. Super!

Sociale media

Volg ons voor het allerlaatste nieuws ook op Facebook.